Advanced Team Systems Center

ADISA

De applicatie ADISA zorgt ervoor dat grote hoeveelheden informatie van verschillende bronnen gestructureerd kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan Word-documenten, pdf files, html documenten, maar ook aan bestaande databases van een organisatie als bijvoorbeeld Oracle, Lotus Notes, MS SQLServer en DB2.

Als documenten op internet gepubliceerd moeten worden of als er naar informatie in specifieke documenten gezocht moet worden is het praktisch dat er een structuur in de documenten aanwezig is. Gebruikers zoeken vaak naar informatie die wel aanwezig is, maar vaak moeilijk te vinden is. Aan de hand van de structuur kunnen gebruikers eenvoudiger de gewenste informatie vinden.

Hoewel ADISA afzonderlijk goed te gebruiken is voor het structureren van uw data, is het samen met ADIRA een ideale combinatie om uw informatie te gestructureerd te delen met uw klanten en/of medewerkers.

Screenshots:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vacature systeembeheerder / system engineer 01-06-2017

Vacature systeembeheerder / system engineer Als System Engineer ben je mede verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT omgevingen die wij voor onze opdrachtgevers in beheer hebben. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats op onze eigen locatie, in overleg zou dit ook...

Lees meer

App voor urenregistratie 10-01-2016

Het is nu ook mogelijk om via een App van MultiTrader de uren te boeken, zodat u ook onderweg uw tijd kunt registreren.

Lees meer

MultiTrader en webcam 04-01-2016

Recent is Google Chrome aangepast zodat camera toegang alleen mogelijk is indien gebruik wordt gemaakt van een beveiligde verbinding (SSL). Dit heeft consequenties voor het gebruik van de webcam in MultiTrader. Controleer of u MultiTrader gebruikt over een SSL verbinding door te kijken of...

Lees meer