Advanced Team Systems Center

Update autodemontage module 15-04-2015

In 2014 hebben wij de eerste versie van de autodemontage module in het pakket MultiTrader uitgebracht. Tevens hebben wij gemeld verder te zullen gaan met de ontwikkeling van een tweede versie van deze module. Hierover vandaag een update.

Op basis van ervaringen uit de praktijk en gesprekken met diverse partijen is naar voren gekomen dat er vraag is naar één systeem waarmee men het complete bedrijf kan voorzien. Dit omvat natuurlijk de registratie van te demonteren voertuigen en onderdelen, maar bijvoorbeeld ook de in- en verkoop van nieuwe artikelen, facturatie en boekhouding. Met de ontwikkelingen voor de tweede versie van de autodemontage module is MultiTrader op weg om dit pakket te worden.
De ontwikkeling van de autodemontage module heeft de laatste maanden nadrukkelijk gelegen op:

  • Het registreren van de uitwisselbaarheid van onderdelen
  • Het bijhouden van statistieken met betrekking tot de verkoopbaarheid van onderdelen
  • Het voorbereiden van het gebruik van wijzigbare formules om tot een verkoopprijs van een onderdeel te komen

Bovengenoemde ontwikkelingen liggen aan de basis van de tweede versie van de MultiTrader autodemontage module. Naast het doorontwikkelen van deze punten staat het volgende op de planning:

  • Een app op een mobiel apparaat (tablet) om de onderdelen in een voertuig te kunnen inventariseren
  • Vastleggen van specifieke kenmerken of schades bij een onderdeel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vacature systeembeheerder / system engineer 01-06-2017

Vacature systeembeheerder / system engineer Als System Engineer ben je mede verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT omgevingen die wij voor onze opdrachtgevers in beheer hebben. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats op onze eigen locatie, in overleg zou dit ook...

Lees meer

App voor urenregistratie 10-01-2016

Het is nu ook mogelijk om via een App van MultiTrader de uren te boeken, zodat u ook onderweg uw tijd kunt registreren.

Lees meer

MultiTrader en webcam 04-01-2016

Recent is Google Chrome aangepast zodat camera toegang alleen mogelijk is indien gebruik wordt gemaakt van een beveiligde verbinding (SSL). Dit heeft consequenties voor het gebruik van de webcam in MultiTrader. Controleer of u MultiTrader gebruikt over een SSL verbinding door te kijken of...

Lees meer