Advanced Team Systems Center

Uren/projecten administratie 06-01-2014

Sinds begin dit jaar is de uren/projecten module binnen MultiTrader beschikbaar. Dankzij deze module is het heel eenvoudig en efficiënt om uw urenregistratie bij te houden en uw projecten (opdrachten) te volgen.
De registratie van uren kan plaatsvinden d.m.v. een zogenaamd klokkerscherm (stopwatchscherm) waarbij u alleen het project hoeft op te geven en de tijd automatisch wordt berekend. U vergeet zo geen werkzaamheden meer te registreren. De berekende tijd kan automatisch worden afgerond en tevens naar wens worden aangepast (mits de gebruiker daartoe rechten heeft).
Daarnaast is het mogelijk om uren te registreren buiten dit klokkerscherm door rechtstreeks in de weekstaat regels aan te maken.
De uren kunnen, naast aan een project, ook aan een deelproject en/of referentie gekoppeld worden. Uiteraard zijn de te hanteren tarieven, per uursoort, per klant en/of project instelbaar.

Managementrapportages zijn op elk moment uit te draaien. Hierdoor heeft u te allen tijde direct inzicht in het onderhanden/afgerond werk en kunt u direct bijsturen.

Er is tevens een koppeling mogelijk met ons actiesysteem c.q. ticketsysteem. Hiermee is het mogelijk om direct de uren te boeken op een bepaalde actie of ticket door het nummer in te geven bij het referentieveld.
De relatie, het project / de opdracht, en de omschrijving worden automatisch overgenomen vanuit het ticketsysteem. Wanneer hier bij de urenregistratie gebruik van wordt gemaakt wordt meteen inzichtelijk hoeveel tijd is besteed aan een bepaalde actie of ticket (issue).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vacature systeembeheerder / system engineer 01-06-2017

Vacature systeembeheerder / system engineer Als System Engineer ben je mede verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT omgevingen die wij voor onze opdrachtgevers in beheer hebben. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats op onze eigen locatie, in overleg zou dit ook...

Lees meer

App voor urenregistratie 10-01-2016

Het is nu ook mogelijk om via een App van MultiTrader de uren te boeken, zodat u ook onderweg uw tijd kunt registreren.

Lees meer

MultiTrader en webcam 04-01-2016

Recent is Google Chrome aangepast zodat camera toegang alleen mogelijk is indien gebruik wordt gemaakt van een beveiligde verbinding (SSL). Dit heeft consequenties voor het gebruik van de webcam in MultiTrader. Controleer of u MultiTrader gebruikt over een SSL verbinding door te kijken of...

Lees meer